Om MobCom & FURUNO DANMARK A/S


MobCom (Mobile Communication) er FURUNO DANMARK A/S' afdeling for mobil kommunikation. FURUNO producerer og distribuerer produkter til de maritime brancher, men med introduktionen af MobCom har forretningsområdet nu også bredt sig til generelle danske industri. FURUNOs MobCom afdeling ligger i vores kontor i Esbjerg.


FURUNO DANMARK A/S (FDK)
der er et 100% ejet datterselskab af FURUNO ELECTRIC CO. LTD har hovedsæde i Hvidovre ved København. I Danmark har FDK afdelinger i Esbjerg og i Skagen og beskæftiger i alt ca. 55 medarbejdere fordelt på en række fagområder, der sikrer at FDK kan imødekomme ethver opgavee fra projektering til levering og installation samt service og drift af leverede løsninger.  Tillige gennemføres kurser og uddannelse af navigatører og teknikere ved FURUNOs egne undervisningsfaciliteter og brosimulatorer. 

FORUDEN vore egne kontorer har vi et omfattende salgs- og distributionsnetværk med mere end 40 lokale forhandlere. FDK har datterselskaber i Sverige, Polen og Rusland samt  tilknyttede forhandlere og servicecentre i det meste af Østeuropa og Nordatlanten.

FURUNO BROADBAND SERVICE CENTER (FBS) er et datterselskab etableret af FDK som en naturlig fortsættelse af FURUNOs markante engagement på markedet for satellitkommunikation. FBS leverer satellitkommunikationstrafik (airtime) til  FURUNO’s datterselskaber i Europa mellem Østen, Afrika og Nordamerika. 

GLOBAL REDERIVIRKSOMHED er en moderne og veltrimmet industri, som sætter høje krav til driftsstabillitet.  Tekniske vanskeligheder kan resultere i unødige og/eller lange havneophold hvilket er forbundet med store omkostninger. Som leverandør af essentielle og ofte lovsbestemte elektroniske produkter er det FURUNOs klare strategi at indtræde som troværdig partner, og således være med til at sikre effektiviteten af skibsfarten. Tekniske nedbrud kan altid udbedres med et enkelt og hurtigt besøg af en lokal servicetekniker eller en specialist fra en af vore afdelinger.

Professionel service kræver et særdeles omfattende og velkoordineret netværk af teknikere og servicecentre, ikke bare i enkelte lande eller regioner, men på verdensplan. FURUNO har gennem mere end 60 år opbygget en særdeles effektv global serviceorganisation og er således blandt de mest troværdige leverandører af serviceydelser ikke alene pga. kompetente medarbejdere, men også fordi FURUNO er repræsenteret i samtlige betydningsfulde havne i verden.

Det har været en stor udfordring gennem tiden at få opbygget denne effektive og velfungerende organisation. Vi respekterer at branchen har en enorm fokus på totale driftsomkostninger og at moderne elektronik kan have en vigtig indflydelse herpå.

Vor service- og installationsafdeling og salgsafdeling arbejder tæt sammen om at skræddersy løsninger der i enhver henseende indfrier de store forventninger vore kunder stiller til os. FURUNO DANMARK A/S er certificeret efter ISO:9001:2008 standarden.

FURUNO DANMARK A/S har domicil i Hvidovre. Vi har desuden afdelinger i Esbjerg og Skagen, der står for salg og service til vore mange kunder i den vestlige og nordlige del af Danmark.