Analog Kommunikation

Analog radio kommunikation er den "gamle" metode til radio kommunikation, hvor alle radioer sendte og modtog på samme frekvens, og alle radioer med den anvendte frekvens kunne lytte med.

Denne sendeform anvendes stadigvæk rigtigt meget i store dele verdenen, og i den maritime industri foregår alt skibs radio kommunikation til land også vha. analog sende metode.

Populært kaldes to håndradioer som kan kommunikere med hinanden vha. radiosignaler for "walkie talkier" eller "storno'er".

Stort set alle nyere digitale håndradioer kan også sende på den gamle analoge måde.