Projekter


I FURUNO DANMARKs projektafdeling arbejder vi med mange typer af projekter, lige fra rådgivning af den enkelte kunde til store komplekse broløsninger, med mange deltagere.

I projektafdelingen arbejder vi med de nyeste værktøjer for at være i stand til at kunne kommunikerer effektivt med alle interessenter i projekterne, internt såvel som eksternt.

I de større projekter udarbejder vore projektansvarlige den nødvendige dokumentation og engineering for at et projekt kan gennemføres indenfor de med kunden aftalte rammer.

Typisk udarbejdes der: 

  • Tidsplaner
  • Styklister
  • Kabeltegninger
  • Antenneplaner
  • Indretningstegninger
  • Certifikatlister
  • Testprogrammer
  • Manual lister
  • Vedligeholdelsesprogrammer
  • Træningsprogrammer

 

Når et større projekt er blevet afleveret til kunden overtager og følger vor serviceafdeling dette, således at vi sikre kontinuitet i hele projektforløbet, fra ide til drift.